Nincs engedélyezve a javascript.
Tisztítsd meg az energiáidat

Tisztítsd meg az energiáidat
(E-könyv)

Szállítás:
Azonnal
Elérhető nálunk:
.ePub formátumban
Borító ár:
4 290 Ft
Rendeléskor fizetendő online ár:
4 076 Ft
Árakkal kapcsolatos információk:

Borító ár: A könyvön szereplő, a könyv kiadója által meghatározott ár

Korábbi ár: Az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára

Rendeléskor fizetendő online ár: A rendeléskor fizetendő ár

Bevezető ár: Megjelenés előtt leadott megrendelésre érvényes ár

Ve´dd meg magad a me´rgezo? emberek e´s rezge´sek negati´v ha- ta´saito´l az energetikai ve´delem 7 le´pe´se´vel! Gyakorlatias, beva´lt spiritua´lis eszko¨zta´r az energia´d offline e´s online tiszti´ta´sa´ra e´s le- ve´de´se´re. 

Ha te is oly sokszor, o¨ntudatlanul a´tveszed ma´sok gondjait, a sa- ja´tode´va´ teszed a fa´jdalmukat, e´s ko¨nnyen kimeru¨lsz; ha empata vagy fe´nyharcos vagy, e´s szu¨ntelenu¨l ma´sokon segi´tesz, de mind- eko¨zben az elleno?rze´sed alatt szeretne´d tartani az energia´dat; vagy ha egyszeru?en u´gy e´rzed, nincs kello?en struktura´lt rendszer a kezedben a negati´v energia´k kezele´se´re: George Lizos ko¨nyve´- ben minden eszko¨zt megtala´lsz, hogy mego´vd a fe´nyed, e´s meg- ve´dd magad a ka´ros, ku¨lso? energetikai ta´mada´sokto´l. 

Leírás
Raktári kód:
214754
ISBN:
9789635074716
EAN:
9789635074716
Gyártó kód:
31141
Megjelenés:
2023.
Oldalszám:
259
Nyelv:
magyar

Ve´dd meg magad a me´rgezo? emberek e´s rezge´sek negati´v ha- ta´saito´l az energetikai ve´delem 7 le´pe´se´vel! Gyakorlatias, beva´lt spiritua´lis eszko¨zta´r az energia´d offline e´s online tiszti´ta´sa´ra e´s le- ve´de´se´re. 


Ha te is oly sokszor, o¨ntudatlanul a´tveszed ma´sok gondjait, a sa- ja´tode´va´ teszed a fa´jdalmukat, e´s ko¨nnyen kimeru¨lsz; ha empata vagy fe´nyharcos vagy, e´s szu¨ntelenu¨l ma´sokon segi´tesz, de mind- eko¨zben az elleno?rze´sed alatt szeretne´d tartani az energia´dat; vagy ha egyszeru?en u´gy e´rzed, nincs kello?en struktura´lt rendszer a kezedben a negati´v energia´k kezele´se´re: George Lizos ko¨nyve´- ben minden eszko¨zt megtala´lsz, hogy mego´vd a fe´nyed, e´s meg- ve´dd magad a ka´ros, ku¨lso? energetikai ta´mada´sokto´l. 


Az energetikai ve´delem az energetikai hitelesse´gu¨nk mege´le´se´- nek a mu?ve´szete. Az energetikai interakcio´ink kezele´se´t jelenti, hogy a minket ko¨ru¨lvevo? vila´ggal a ku¨lso? energiaforra´sokra adott reakcio´k helyett az e´letce´lunkkal e´s a hitelesse´gu¨nkkel o¨sszhang- ban gondolkodhassunk, e´rezhessu¨nk e´s viselkedhessu¨nk. 


Az energetikai ve´delmed legero?teljesebb eszko¨ze Te vagy. 


A Tiszti´tsd meg az energia´d olyan kipro´ba´lt energetikai ve´delmi eszko¨zta´rral aja´nde´kozza meg az Olvaso´t, melynek segi´tse´ge´vel az energiamezeju¨kben fellelheto? energetikai kapcsolo´da´sokat beazonosi´thatja´k e´s megtiszti´thatja´k, illetve elsaja´ti´thatja´k azokat a ve´delmi technika´kat, amelyek visszaverik e´s a´talaki´tja´k az ener- getikai ta´mada´sokat, fokozva a terme´szetes energetikai ve´delmi rendszeru¨nk mu?ko¨de´se´t. 


George Lizos spiritua´lis tani´to´ e´s intuiti´v gyo´gyi´to´ ko¨nyve ko¨zvet- len, praktikus, ko¨nnyen ko¨vetheto? e´s roppant a´tfogo´ i´ra´s a pszi- chikai e´s spiritua´lis ve´delemro?l. Jo´l beva´lt, ero?teljes energiatiszti´to´ e´s ve´do? folyamatokkal felve´rtezett spiritua´lis eszko¨zta´r ez, amit a szerzo? egy he´t le´pe´sbo?l a´llo´, gyakorlatias rendszerke´nt mutat be az aura tiszti´ta´sa´ra e´s a´rnye´kola´sa´ra. Hi´vd be az elementa´lok ereje´t, ero?si´tsd ve´delmi pajzsodat sziva´rva´nysuga´rral, tiszti´ts gyer- tya´kkal e´s ba´jitalokkal, pajzsolj amulettekkel e´s talizma´nokkal. 


Ennek a ko¨nyvnek ko¨szo¨nheto?en leheto?se´ged lesz:
• Bekapcsolni a belso? la´ta´sodat az energetikai ta´mada´sok felisme- re´se e´rdeke´ben
• Megtiszti´tani az aura´dat a jo´lle´tedet akada´lyozo´, negati´v energe- tikai kapcsolo´da´sokto´l
• Elsaja´ti´tani az energetikai ve´delem 7 le´pe´se´t: a ko¨ze´ppontba he- lyezkede´st, a fo¨ldele´st, a kapcsolo´da´st, az azonosi´ta´st, a tiszti´ta´st, az energetikai pajzsola´st, e´s a munka elve´gze´se´nek mike´ntje´t
• Megismerni to¨bb tucat ve´delmezo? ritua´le´t e´s medita´cio´s tech- nika´t
• Elsaja´ti´tani forradalmi jellegu? digita´lis tiszti´ta´si e´s a´rnye´kola´si technika´kat az energia´d online ve´delme´re 


Fe´rj hozza´ a veled szu¨letett benso? fe´nymunka´shoz, hogy me´g e´le´nkebben ragyoghass! 

Vélemények