Nincs engedélyezve a javascript.

Átalakuló társadalom – egy alakuló személyiség tükrében

blogcikk_kep_600x400.jpg

2024 márciusában új Janikovszky Éva-kötet jelenik meg a Móra Könyvkiadó gondozásában. Az elbeszélésciklus írásai először a Kincskereső folyóiratban láttak napvilágot a rendszerváltás környékén. A szerzőtől nem szokatlan módon egy kamasz hangján szólal meg a szöveg, mely ma is érvényes társadalmi tükröt tart elénk. A kötetet Réber László illusztrációi teszik teljessé.

Janikovszky Éva 1926-ban született Szegeden. A 2020-ban kiadott ifjúkori naplójából egy érzékeny, művelt lány képe rajzolódik ki, aki már kamaszként jellegzetes hangon fogalmazta meg az őt körülvevő világ történéseit. Egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte, ahol 1950-ben szerzett tanári oklevelet. 1953-tól az Ifjúsági Kiadó (később Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó) lektora, majd 1964-től főszerkesztője. Itt dolgozott nyugdíjba vonulásáig, 1987-ig, de azt követően is a kiadó munkatársa, igazgatósági tagja volt.

A Te ezt még úgysem érted… című elbeszélésciklusban Janikovszky Éva arra tett kísérletet, hogy az eseményekkel szinte egy időben narrálja és tegye érthetőbbé a rendszerváltás körüli zavaros időszakot. Legalább kilenc írásból álló művet tervezett, amelyből végül csak hét készült el, így a ciklus számára befejezetlen maradt. A szövegek nem veszítettek az aktualitásukból, a kamasz elbeszélő kérdésfeltevései ma is érvényesek.

A Móra Könyvkiadóhoz két irányból érkezett javaslat a kötet megjelentetésére. Egyfelől a szerző irodalmi hagyatékának feldolgozása ért el a Kincskeresőben megjelent írásokig. Másfelől pedig Vigyikán Villőnek, az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolája doktorandusz hallgatójának, a kötet későbbi összeállítójának is a látóterébe kerültek. Vigyikán Villő a gyerekirodalmat, azon belül pedig a szöveg és a kép viszonyát kutatja, többek között a Janikovszky–Réber alkotópáros esetében. A szerkesztési folyamat során vált világossá, hogy a rendszerváltás korszakára harminc év távlatából visszatekintve a hét írás befejezetlenségében is befejezett ciklusként értelmezhető.

A történetek főszereplője, Dorka már érettebb kamasz, mint a Kire ütött ez a gyerek? vagy az Az úgy volt… hősei. Nem szeretne mást, mint megérteni a benne és a körülötte zajló világ történéseit, az élet rejtelmeit, egyszóval választ kapni a kérdéseire. A válasz azonban mindig ugyanaz: „Te ezt még úgysem érted…” Dorka ebbe nem nyugszik bele, komplex magyarázatokat várna a felnőttektől, akikben megbízik. A rendszer, az életkörülmények változása azonban olyan szinten rengeti meg a hétköznapokat, hogy az életet pillanatnyilag a felnőttek sem értik.

A 2024 márciusában megjelenő kötetet kamasz és felnőtt olvasóknak is ajánljuk. Janikovszky Éva humorral oldott történetei segítenek abban, hogy jobban megértsük egymást és a minket körülvevő, folyton változó világot.

Te ezt még úgysem érted...
kuponnapok2.png

Te ezt még úgysem érted...

Janikovszky Éva
Móra Könyvkiadó, 2024.03.11.