Nincs engedélyezve a javascript.
Korán egyszerűen

Korán egyszerűen
(E-könyv)

Szállítás:
Azonnal
Elérhető nálunk:
.ePub formátumban
Borító ár:
1 190 Ft
Rendeléskor fizetendő online ár:
1 131 Ft
Árakkal kapcsolatos információk:

Borító ár: A könyvön szereplő, a könyv kiadója által meghatározott ár

Korábbi ár: Az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára

Rendeléskor fizetendő online ár: A rendeléskor fizetendő ár

Bevezető ár: Megjelenés előtt leadott megrendelésre érvényes ár

A köny­ves­bol­tok­ban kap­ha­tó Ko­rán nem a Mo­ha­med tör­té­nel­mi Ko­rán­ja.
A ko­rai Ko­rán szövege úgy bon­ta­ko­zott ki, aho­gyan Mo­ha­med élet­tör­té­ne­te is alakult. Viszont, a tőrténelem során a Ko­rán fe­je­ze­te­it ter­je­del­mük alap­ján ren­dez­ték sor­ba, így felbomlott az időrendisége.
Ko­rán egy­sze­rű­en a ko­ráb­bi Két­órás Ko­rán bő­ví­tett, át­dol­go­zott ki­adá­sa. Ezt a köny­vet ol­vas­va meg­ért­he­ted a Ko­ránt. Ho­gyan le­het­sé­ges ez? Hi­szen a Ko­rán ar­ról hí­res, hogy ne­he­zen ér­tel­mez­he­tő és ne­he­zen ol­vas­ha­tó.
Köny­vünk­ben a ver­sek időrendbe és meg­fe­le­lő szö­veg­kör­nye­zet­be ke­rül­nek és így ér­tel­met nyer­nek és kibontakozik az ere­de­ti tör­té­net.
Így, a ká­fi­rok­nak (nem musz­li­mok­nak) meg­mu­tat­ja az isz­lám iga­zi ar­cát. Mi­u­tán el­ol­vas­tad, már bát­ran kézbe veheted a ha­gyo­má­nyos Ko­ránt is, és vég­re meg­ért­he­ted a szö­ve­gét.

Leírás
Raktári kód:
219659
ISBN:
9786150152639
EAN:
9786150152639
Gyártó kód:
33205
Megjelenés:
2024.
Oldalszám:
286
Nyelv:
magyar

A köny­ves­bol­tok­ban kap­ha­tó Ko­rán nem a Mo­ha­med tör­té­nel­mi Ko­rán­ja.
A ko­rai Ko­rán szövege úgy bon­ta­ko­zott ki, aho­gyan Mo­ha­med élet­tör­té­ne­te is alakult. Viszont, a tőrténelem során a Ko­rán fe­je­ze­te­it ter­je­del­mük alap­ján ren­dez­ték sor­ba, így felbomlott az időrendisége.
Ko­rán egy­sze­rű­en a ko­ráb­bi Két­órás Ko­rán bő­ví­tett, át­dol­go­zott ki­adá­sa. Ezt a köny­vet ol­vas­va meg­ért­he­ted a Ko­ránt. Ho­gyan le­het­sé­ges ez? Hi­szen a Ko­rán ar­ról hí­res, hogy ne­he­zen ér­tel­mez­he­tő és ne­he­zen ol­vas­ha­tó.
Köny­vünk­ben a ver­sek időrendbe és meg­fe­le­lő szö­veg­kör­nye­zet­be ke­rül­nek és így ér­tel­met nyer­nek és kibontakozik az ere­de­ti tör­té­net.
Így, a ká­fi­rok­nak (nem musz­li­mok­nak) meg­mu­tat­ja az isz­lám iga­zi ar­cát. Mi­u­tán el­ol­vas­tad, már bát­ran kézbe veheted a ha­gyo­má­nyos Ko­ránt is, és vég­re meg­ért­he­ted a szö­ve­gét.

Vélemények